[ PIERWSZE STRONY | LUDZIE I MASZYNY | ZLOTY | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Serwis Informacyjny Nowosądeckich Gar-Bus-ów
 Karta pocztowa z lat 1945-1947 ... Powrót do Volkswageniana 
 "RODZINNY GARBUS"

Pocztowa karta z garbusem na kempingu - rysunek kolorowy. Karta pochodzi z lat 1945-1947, co można rozpoznać po tablicy rejestracyjnej. Numer B/H wskazuje ona na Hamburg w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej. Tego typu czarne tablice z białymi znakami używane były w Niemczech latach 1945-1947. Karta z obiegu pocztowego, brak znaczka, nieczytelny datownik, wysłana z Niemiec na Francji. Grafomański wierszyk:
   Błąkamy się po szerokim świecie
   samochodem z namiotem.
   Kempingi są tu i tam.
   Szybko przejeżdżamy z miejsca na miejsce.

Druga karta czarno-biała. Bez obiegu.
(webm)

Hann

Hann
[ NOWOSĄDECKIE VW-GAR-BUS-Y.WWW.GARBUSY.NET ]